Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Sweet Pea - Heath - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 14/02/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd. We have various vacancies available - Call on 02920 619519 for updated availability

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 45 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 45 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

We offer high quality childcare for children aged 6 weeks-5 years.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children and families

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Yes


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. We currently have provisions to operate form 7am-6.15pm Monday-Friday excluding bank holiday and a week closure at Christmas

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Our St Isan Rd branch operates a wrap around service to afternoon session at Ton-Yr-Ywen Primary

Dydd Llun 07:00 - 18:15
Dydd Mawrth 07:00 - 18:15
Dydd Mercher 07:00 - 18:15
Dydd Iau 07:00 - 18:15
Dydd Gwener 07:00 - 18:15

  Ein costau

  • £63.00 per Diwrnod - Morning sessions available from £38.50 Afternoon sessions available from £37.50

Discounted full time weekly rate available at £280
5% NHS Discount when booking 3 or more full days
5% Sibling Discount when booking a combination of 3 or more full days


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A spacious, self contained garden which is fully equipped for outdoor play.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Contact for details
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
We welcome all children who use a variety of languages although our main language used within the setting is English and basic Welsh.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ton-yr-Ywen Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

39 St Isan Road
Heath
CF14 4LW

 Gallwch ymweld â ni yma:

39 St Isan Road
Heath
CF14 4LWDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch