Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Children's Liver Disease Foundation (CLDF) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Children’s Liver Disease Foundation is fighting childhood liver disease by providing information, emotional support, research funds and a voice for all affected.

We provide:

- A comprehensive information hub on childhood liver disease for healthcare professionals and for families
- A tailored support service for children, young people and young adults with liver disease and their families
- Research into all aspects of childhood liver diseases
- A collective voice for everyone affected by childhood liver disease.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

A tailored support service for children, young people and young adults with liver disease and their families.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

36
Great Charles Street
B3 3JYDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday,9.00am,5.00pm
Tuesday,9.00am,5.00pm
Wednesday,9.00am,5.00pm
Thursday,9.00am,5.00pm
Friday,9.00am,5.00pm