Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cylch Meithrin Ysgol Glan Morfa - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 11/12/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 4 blynyddoedd. Cysylltwch â cylchglanmorfa@gmail.com am fwy o wybodaeth am lefydd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 16 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 16 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Cylch Meithrin Glan y Morfa yn darparu gofal cofleidiol ar gyfer plant sydd yn mynychu meithrin Ysgol Glan Morfa trwy gyfrwng y Gymraeg yn Sblot, Caerdydd.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae'r Cylch yn darparu gofal i blant 3-4 oed.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Gofal cofleidiol i blant sydd yn fynychu meithrinfa Ysgol Glan Morfa.

Dydd Llun 08:30 - 15:00
Dydd Mawrth 08:30 - 15:00
Dydd Mercher 08:30 - 15:00
Dydd Iau 08:30 - 15:00
Dydd Gwener 08:30 - 15:00

Sesiwn bore a sesiwn prynhawn

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Ydyn
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Ydy.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Ydyn.
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Lewis Road
Cardiff
CF24 5EBDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad