Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Clwb Ieuenctid Cefn Llwyfan - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae TAPE yn darparu clybiau ieuenctid wythnosol i bobl ifanc 11 i 18 oed sydd â namau ac anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu.


Y bobl ifanc sy'n penderfynu ar y rhaglen, gallant gynnwys:

Gwneud ffilmiau
Podledu
Ffotograffiaeth
Gemau
Ffilmiau
Tenis bwrdd
Iechyd a diogelwch personol
Teithiau a Gweithgareddau Awyr Agored
Bwyta'n iach a bwyd
Yr Amgylchedd
Celf a chrefft
Cerddoriaeth a Dawns
Chwaraeon a Ffitrwydd
Gwirfoddoli o fewn y gymuned

Ariennir gan BBC Plant Mewn Angen.

4yh-5:30yh

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae TAPE yn darparu clybiau ieuenctid wythnosol i bobl ifanc 11 i 18 oed sydd â namau ac anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Croeso cynnes iawn i bob aelod newydd. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan, llenwch ffurflen atgyfeirio a’i hanfon dros e-bost i hello@tapemusicandfilm.co.uk

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae angen i chi archebu lle. Cyswllt: steve@tapemusicandfilm.co.uk

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes Nid yw TAPE yn ddarparwr gofal penodol ond rydym yn cyflawni ein holl brosiectau mewn ffordd gynhwysol a hygyrch.

    Rydym yn lleoliad hygyrch ac yn darparu cymorth pwrpasol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Llun- Gwener 9yh- 5yh

hello@tapemusicandfilm.co.uk