Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Little Angels Day Nursery Cardiff City Centre - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 28/09/2021.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 8 blynyddoedd. Please contact the nursery for full details of our current availability.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 60 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 60 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Established in 2004 we are a private nursery in the heart of Cardiff City Centre offering full day care, sessional care, term time care and wrap around care to a number of schools
Our overall aim is to provide a warm, friendly, and stimulating atmosphere offering your little ones, fun-filled days of appropriately stimulating activities, first-hand play-based experiences and discovery that ignite a child’s natural curiosity.
We ensure their days in the setting are happy and fun allowing them to build their confidence and self-esteem and building relationships in making lots of new little friends.
We pride ourselves in offering excellent high-quality childcare within a happy and loving environment allowing you to feel happy and secure in the care of your little bundles.
Special offers and contracts i.e. term time only are available, please contact us to find out more.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children can attend the nursery from Birth - 8 years old.
We aim to be a fully inclusive setting ensuring all children have their individual needs met.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

All children between the ages of birth to eight years are welcome at the nursery.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. We are open 51 weeks a year closing for a week at Christmas, there is no charge for this week. We are also closed for all Bank holidays.

Gallwn darparu gofal cofleidiol. We offer a full wrap around service for local schools and have a car and minibus for collection.

Dydd Llun 07:00 - 18:30
Dydd Mawrth 07:00 - 18:30
Dydd Mercher 07:00 - 18:30
Dydd Iau 07:00 - 18:30
Dydd Gwener 07:00 - 18:30
Dydd Sadwrn 08:30 - 17:30

We are a flexible nursery and can accommodate varying times and hours, subject to availability, at parents requests.

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Nosweithiau, Boreau cynnar

  Ein costau

 • £15.00 per Sesiwn - Breakfast Club with Drop Off
 • £20.00 per Sesiwn - After School Club with Pick Up
 • £56.00 per Diwrnod - 6 weeks to 3 years
 • £55.00 per Diwrnod - 3 years plus
 • £50.00 per Diwrnod - Saturday - All ages
 • £34.00 per Hanner diwrnod - Morning - 6 weeks to 3 years
 • £33.00 per Hanner diwrnod - Morning - 3 years plus
 • £33.00 per Hanner diwrnod - Afternoon - 6 weeks to 3 years
 • £32.00 per Hanner diwrnod - Afternoon - 3 years

10% sibling discount
Discount for Brunel House, HMRC, BBC and Admiral
Further discount for Full Time attendance


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Children are provided with access to the garden daily as part of their learning and experience.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Care is provided using English as the main language; however, all children are also introduced to incidental Early Years Welsh through songs and activities arranged and implemented by the Welsh co-ordinator whose first language is the medium of Welsh. We employ Welsh speaking staff to work with all children where possible.
Where possible we aim to support all children with their first language.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Adamsdown Primary
 • Grangetown Nursery School
 • Kings Monkton School
 • Marlborough Primary
 • Mount Stuart Primary School
 • Ninian Park Primary School
 • Roath Park Primary School
 • St Mary The Virgin C/W Primary School
 • St. Peter's Primary School
 • Stacey Primary School
 • Tredegarville C/W Primary
 • Ysgol Glan Morfa

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

 • Please discuss any requests with the nursery manager as there may be flexibility in our services.

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Brunel House
2 Fitzalan Road
Cardiff
CF24 0EBCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad