Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Buttercups Day Nursery - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 13/05/2021.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 8 blynyddoedd. Vacancies within the nursery change on a regular basis, so calling for accurate availability is recommended.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 80 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 80 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Buttercups Day Nursery is a high quality purpose built day nursery situated on Lamby Way, Rumney, offering easy access to Cardiff City centre and the surrounding areas. We have excellent off the road parking including a safe and designated drop off area for parents.

The nursery boasts large, bright, naturally lit, open rooms with the benefit of a separate spacious dining room. There is a lift fitted for easy access to all areas. We have an enclosed garden area with its own mud kitchen and a wide range of play equipment to keep our budding buttercups completely entertained.

Our qualified and experienced staff offer a stable and caring environment, which supports each child in developing to their full potential.

The children are educated through the medium of English, with Welsh being introduced on a daily basis.

Our staff use the framework outlined in Birth to three matters and the Foundation Phase to aid and encourage the children's development.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

The nursery is available for children aged between 6 weeks and 8 years.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

  Ein costau

  • £32.00 per Sesiwn -
  • £51.00 per Diwrnod

Full week cost is discounted.
Sibling discount offered


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Large, secure garden with soft flooring and artificial grass. Muddy kitchen and all weather canopy
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Tropical and cold water fish.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau'n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Rumney Primary
  • Ysgol Bro Eirwg

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Unit C1 Lakeview Business Park
Lamby Way
Rumney
CF3 2EP

 Gallwch ymweld â ni yma:

Unit C1 Lakeview Business Park
Lamby Way
Rumney
CF3 2EPCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Lifft