Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Little Explorers at the park - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 10/01/2020.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 19 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 19 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud


Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Open for children age 2 - 5 during term time and 2-12 in school holidays.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Open 12.30 - 17.30 during term time for drop off. Nursery pick up as needed.
Open 08.30 - 17.30 in school holidays

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Wrap around to local schools available dependent on demand.

Dydd Llun 12:30 - 17:30
08:00 - 17:30
Dydd Mawrth 12:30 - 17:30
08:00 - 17:30
Dydd Mercher 12:30 - 17:30
08:00 - 17:30
Dydd Iau 12:30 - 17:30
08:00 - 17:30
Dydd Gwener 12:30 - 17:30

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
All weather enclosed play area, secure multi use sports court for our use only, public garden.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Biodegradable and washable wipes used.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Coed Glas C P School
  • Lakeside Primary School
  • Rhiwbeina Primary School
  • Rhydypenau Primary School
  • Ton-yr-Ywen Primary School
  • Pick up from local schools as required.

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Llwynfedw Gardens
Heath
Cardiff
CF14 4NWCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad