Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Wriggles And Giggles Nursery - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 08/03/2022.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 8 blynyddoedd. Vacancies vary by age group.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 42 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 42 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

We take children from birth. Flexible session times - Open from 7.30am to 5.30pm. Please speak to the provider regarding costs - Sessions can run all day with breakfast, dinner etc depending on parents needs (pricing structure may vary).

This setting provides part-time nursery education funded by Torfaen County Borough Council Education Department available from 9am until 4pm.

Sept 2022 Vacancies available
4 - Pre School Part Time
6 - 2-3 years Full Time
2 Babies

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Yes


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 07:30 - 17:30
07:30 - 17:30
Dydd Mawrth 07:30 - 17:30
07:30 - 17:30
Dydd Mercher 07:30 - 17:30
07:30 - 17:30
Dydd Iau 07:30 - 17:30
07:30 - 17:30
Dydd Gwener 07:30 - 17:30
07:30 - 17:30

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

  • £47.30 per Diwrnod - £179.30 per week
  • £23.65 per Hanner diwrnod - £179.30 per week

10% sibling discount.


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Cwmbran R.C. Jnr. & Infts.
  • Llantarnam

 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

70 Victoria Street
Old Cwmbran
Cwmbran
NP44 3JP

 Gallwch ymweld â ni yma:

Wriggles and Giggles
Victoria Street
Cwmbran
NP44 3JPCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad