Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Laurels Day Nurseries - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 15/11/2018.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd. Limited

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 77 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 77 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

The Laurels Day nursery is situated in Morganstown, providing childcare for children aged 0-5years old.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Yes no referral needed


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Closed on Bank Holidays

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Chickens, Rabbit
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Bryn Deri Primary
  • Radyr Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

The Laurels
Ty Nant Road
Radyr
CF15 8LB

 Gallwch ymweld â ni yma:

The Laurels
Ty Nant Road
Radyr
CF15 8LBDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch