Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Theresa Harding - T'S Tots Childminding Service - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Pontypool.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

I am a member of Torfaen Children Come First Network. NVQ2 in Childcare and have an NVQ Level 3 in Child Care Learning and Development and a Level 5 in Childcare Learning and Development.
September 2020 -
taking to George Street Primary mornings only.
I am able to drop and collect from Pontypool Meithrin
collection from Cwmffrwdoer Primary in the afternoon.
Registered for the 30 hours free childcare for Wales

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

No referral needed


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol. September 2020 - taking to George Street Primary mornings only. collection from Cwmffrwdoer Primary

Dydd Llun 07:30 - 17:30
Dydd Mawrth 07:30 - 17:30
Dydd Mercher 07:30 - 17:30
Dydd Iau 07:30 - 17:30
Dydd Gwener 07:30 - 17:30

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Nosweithiau, Boreau cynnar

  Ein costau

  • £4.50 per Awr - Full time hourly rate
  • £5.25 per Awr - Part time hourly rate

Discounts for families


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • George Street Primary School
  • Penygarn Community Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • George Street mornings and Penygarn afternoons.
    Also collects from Ysgol Feithrin Pontypwl Hygyrchedd yr adeilad