Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cylch Meithrin Caerau - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 01/12/2021.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 22 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 22 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn feithrinfa dydd Cymraeg, rydyn yn dderbyn plant Preifat a plant sydd wedi'i ariannu gan y Cynnig Gofal plant a Ddechraun deg. Mae gwasanaeth lapio o gwmpas gyda ni, sydd yn casglu a gollwng plentyn oddi wrth ysgolion lleol neu catrefi.
Ein oriau ydy 8yb tan 5.30yp, gyda clwb brecwast a clwb ar ol ysgol yn rhedeg dros 48 wythnos y flwyddyn.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plentyn 0-12 oed

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

anyone can use


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. We are open for 50 weeks of the year

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 08:00 - 17:30
Dydd Mawrth 08:00 - 17:30
Dydd Mercher 08:00 - 17:30
Dydd Iau 08:00 - 17:30
Dydd Gwener 08:00 - 17:30

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
siaradwch ar feithrin ynglyn a cewynnau, hufenn ayyb.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Mae Crwban gyda ni, mae'r plant yn mwynhau helpu i edrych ar ei ol.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau'n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Please contact setting for more information.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ely And Caerau Children's Centre
  • Herbert Thompson Primary
  • Trelai Primary School
  • Ysgol Gymraeg Nant Caerau
  • Ysgol Treganna
  • Ysgol Gymraeg Coed Y Gof school bus stops outside Cylch Meithrin Trelai

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Trelai Park
Colin Way
Caerau
CF5 5AJCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad