Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Little Tigers Daycare (under 3's) - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 08/07/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 1.5 blynyddoedd a 3 blynyddoedd. Morning and afternoon sessions available.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 16 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 16 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

All staff at this sessional care provision hold between Level 3 and 5 Childcare and Education qualifications. All staff are safeguarding trained, hold first aid and food hygiene certificates. All staff are Autism Aware with extensive ALN training. Early Years Wales quality assurance.

Little Tigers Day Care for the over 3’s is also available at Rogiet primary school.

Quality Assurance Award Rating (Wales PPA) - 'Highly Commended'


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 08:00 - 17:30
Dydd Mawrth 08:00 - 17:30
Dydd Mercher 08:00 - 17:30
Dydd Iau 08:00 - 17:30
Dydd Gwener 08:00 - 17:30

  Ein costau

  • £11.00 per Sesiwn - morning or afternoon
  • £11.00 per Sesiwn - late session
  • £6.00 per Sesiwn - breakfast club
  • £6.00 per Sesiwn - lunch club

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

  • Collection from local nurseries.

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Station Road
Rogiet
Caldicot
NP26 3SDCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad