Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cylch Meithrin Grangetown a'r Bae - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 20/11/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 5 blynyddoedd. Plis cysylltu gyda'r cylch am mwy o manylion

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 16 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 16 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Cylch elusen am plant 2-5 mlwydd oed.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

i'r cymdeithas Grangetown a'r Bae

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Unrhyw un yn gallu defnyddio'r adnodd


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Amser tymor yn unig

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 08:45 - 14:45
Dydd Mawrth 08:45 - 14:45
Dydd Mercher 08:45 - 14:45
Dydd Iau 08:45 - 14:45
Dydd Gwener 08:45 - 14:45

  Ein costau

  • £16.50 per Sesiwn - this is for each session morning and afternoon morning 8:45 - 12:15, afternoon 11:15 - 2:45

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Ydi
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Mae'r rhieni yn darparu cewynnau
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Ydi
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Ydi
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Ydi
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • Ysgol Hamadryad

 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Ysgol Hamadryad
Hamadryad Road
Cardiff
CF10 5UY

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ysgol Hamadryad
Hamadryad Road
Cardiff
CF10 5UYDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch
  • Dolen glyw
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad