Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Lisa Rundle - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 04/05/2022.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Llandaff North.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. under 3 years vacancy expected in september 2023

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

I provide a warm safe and friendly childcare enviroment with lots of play and learning opportunities.Gold star plus healthy snack provider

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

all children aged upto 12years

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

my service is for everyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. main school for drop off and pick up is Whitchurch primary

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Nosweithiau, Boreau cynnar

  Ein costau

  • £5.00 per Awr

small reduction for siblings


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
trained in makaton
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
have completed training in working with parents of children with ALN and PCP approaches
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
makaton social communication difficulties and autism leaning to talk-talking to learn
Man tu allan
Outside garden, fenced and secured with sandpits, a play house with kitchen and a market stall.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
if supplied by parents
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Rabbit
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
registered to accept Sodexo,Edenred,Kiddievouchers and also 30 free hours
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
im happy to accomodate any child
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Hawthorn Primary
  • Whitchurch Primary

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch