Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Blue Door Nursery - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 28/01/2020.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 30 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 24 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud


Pwy ydym ni'n eu cefnogi

We welcome all children between 0-5 years.

We welcome children with Additional Needs providing that the nursery is equipped to meet and accommodate the individual needs of each child.

Where necessary we will seek additional assistance from various sources, e.g. local authorities, support agencies and parents to ensure the child is able to fully integrate.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

You can pre book 0730 drop off and/or 1830 pick up for small fee.

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Nosweithiau, Boreau cynnar

  Ein costau

 • £55.00 per Diwrnod - 0800-1800
 • £35.00 per Hanner diwrnod - Morning 0800-1300
 • £32.00 per Hanner diwrnod - Afternoon 1300-1800
 • £2.50 per Hanner diwrnod - Early Drop Off 0730 and Late Pick Up 1830
 • £255.00 per Wythnos

Sibling Discount 10%
NHS Discount 3% Terms & Conditions apply


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A small play area, that is easily accessible. There is a custom built climbing frame and slide.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
We have nursery fish.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
We have many years experience of supporting children from neither English or Welsh speaking homes.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Allensbank Primary School
 • Gladstone Primary
 • St Monicas C/W Primary School
 • St. Joseph's RC Primary School
 • Ysgol Mynydd Bychan

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Blue Door Nursery
95 Allensbank Road
Gabalfa
CF14 3PP

 Gallwch ymweld â ni yma:

Blue Door Nursery
95 Allensbank Road
Gabalfa
CF14 3PPCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad