Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Blueberry Bears Day Nursery - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 14/05/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd. Ar y foment mae yna lefydd ar gael rhan amser ar gyfer plant dros 2 blwydd oed, rhan fwyaf o rain ar Ddydd Llun neu Ddydd Gwener. Rhowch alwad i ni i ofyn am fwy o wybodaeth. 02920 498333

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 42 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 42 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Blueberry Bears ar agor 52 wythnos y flwyddyn, ond eithrio gwyliau banc.

Rhennir ein ffioedd yn ôl grŵp oedran ac yn ôl sesiwn:
Diwrnod llawn
O dan 2 mlwydd oed: £61.00
Dros 2 mlwydd oed: £58.90

Sesiwn bore/prynhawn
O dan 2 mlwydd oed: £35.00
Dros 2 mlwydd oed: £32.70

Rydym yn dal Gwobr Byrbrydau iach Safon Aur ac rydym yn gweithio i tuag at gyflawni modiwlau CHASPS (Cynllun cyn ysgol iach a chynaliadwy Caerdydd). Rydym yn cymryd rhan yn y Cynllun Gwen, i hybu glendid y geg.

Rydym yn falch i siarad Cymraeg ac yn ystyried ein hun i fod yn ddwyieithog.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae Blueberry Bears wedi cofrestru am 42 plentyn rhwng 8 wythnos a 4 blwydd oed.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Rydym yn codi/gollwng o Ysgol Hamadryad yn unig.

Dydd Llun 07:45 - 18:00
Dydd Mawrth 07:45 - 18:00
Dydd Mercher 07:45 - 18:00
Dydd Iau 07:45 - 18:00
Dydd Gwener 07:45 - 18:00

  Ein costau

  • £35.00 per Sesiwn - O dan 2 = £35.00 ~ Dros 2 blwydd oed = £32.70 (Hanner sesiwn)
  • £35.00 per Sesiwn - O dan 2 = £35.00 ~ Dros 2 blwydd oed = £32.70 (Hanner sesiwn)
  • £61.00 per Diwrnod - O dan 2 = £61.00 ~ Dros 2 blwydd oed = £58.90

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

  • £50.00 - Fees for holding places before and during child accessing a place, refundable when leave setting

5% Gostyngiad brawd neu chwaer


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Rydym yn cyflenwi cewynnau (tafladwy) ond yn hapus i ddefnyddio'ch cewynnau y gellir eu hailddefnyd
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Blueberry Bears Day Nursery
1 Burt Street
Butetown
CF10 5FZ

 Gallwch ymweld â ni yma:

Blueberry Bears Day Nursery
1 Burt Street
Butetown
CF10 5FZDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad