Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Severn Care Club Wrap Around and After School Club - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 04/11/2021.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 blynyddoedd a 11 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 34 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 34 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Clwb Gofal Severn yn darparu gwasanaethau gofal plant o ansawdd da, fforddiadwy, hygyrch a dibynadwy i blant 3-11 oed, wedi'u lleoli yn Ysgol Gynradd Severn. Mae'n agylchedd diogel sy'n canolbwyntio ar y plentyn lle gall plant gymryd rhan mewn chwarae a ddewisir yn rhydd a gyfarwyddir yn bersonel ac sydd â chymhelliant cynhenid i archwilio syniadau, profi risg, herio a chael eu herio.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant sy'n mynychu Ysgol Gynradd a Meithrin Severn.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Services is available to children who attend Severn Primary School and Nursery School


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol. We offer Wrap Around care for children who attend our morning nursery.

Dydd Llun 11:30 - 18:00
Dydd Mawrth 11:30 - 18:00
Dydd Mercher 11:30 - 18:00
Dydd Iau 11:30 - 18:00
Dydd Gwener 11:30 - 18:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
We have a ALNCo in Severn Primary School who supports Severn Care Club
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
The ALNCo supports Severn Care Club
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
The children have access to our Nursery Garden
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad