Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Oscars @ Charles Williams Primary School - Clwb Brecwast

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 08/07/2015.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. Please contact Oscars direct for further information on availability

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 96 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 96 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Please contact Oscars direct for information on this service

Dydd Llun 07:50 - 09:00
Dydd Mawrth 07:50 - 09:00
Dydd Mercher 07:50 - 09:00
Dydd Iau 07:50 - 09:00
Dydd Gwener 07:50 - 09:00

  Ein costau

  • £5.20 per Sesiwn - Breakfast Club is £5.20 at Kites Nursery Caerleon from 7.50am. From 7am is available for extra charge

10% discount is offered to the third sibling. For further information, please contact Oscar's or Kites Nursery Caerleon


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • For further information, please contact Oscar's direct

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

High Street
Caerleon
NP18 1AZ Hygyrchedd yr adeilad