Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Lighthouse Nursery - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 12/06/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2.5 blynyddoedd a 5 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 24 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 24 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

The Lighthouse Nursery is a modern purpose-built nursery serving Thornhill and the surrounding area.

Lighthouse Nursery is run from a designated nursery room with its own toilet facility within the Thornhill Church Centre. The nursery has a garden attached which we use whenever possible to play and learn outdoors.

The purpose of the Nursery is:
To serve pre-school children and their parents in the Thornhill area by providing the best environment to develop the whole child.

Children from all cultural, ethnic religious and social groups with and without special needs are welcome. The primary language spoken is English with incidental Welsh included.

Based on Christian principles, we value each child as an individual, and each family as special. We aim to care for, nurture and encourage every child to achieve his/her full potential. Our goal is to cultivate happy, confident, self-motivated and enquiring children.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. 44 weeks per year. Closed half terms, 1 week at Christmas, 1 week at Easter, 3 weeks in the summer

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 08:30 - 16:00
Dydd Mawrth 08:30 - 16:00
Dydd Mercher 08:30 - 16:00
Dydd Iau 08:30 - 16:00
Dydd Gwener 08:30 - 16:00

  Ein costau

  • £4.40 per Awr

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

  • £4.40 - Full day supplement
  • £4.40 - Walkover to/from Thornhill Primary School Nursery

Sibling/Twin rate £4.20 per hour


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
We have a goldfish
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Thornhill Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Lighthouse Nursery Lighthouse Nursery
Thornhill Church Centre
Llanishen
CF14 9GA

 Gallwch ymweld â ni yma:

Lighthouse Nursery Lighthouse Nursery
Thornhill Church Centre
Llanishen
CF14 9GACyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch