Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cardiff University Daycare Centre - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 09/01/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd. currently allocating so will be able to update this section shortly.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 64 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 64 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Last inspection we had no good practice recommendations, CIW were extremely happy with the care and provision we provide.
While priority is given to students & staff of the university, we will give spaces to external people if any available.

Prices vary for age groups please contact for prices.

We are currently registered for 64 children aged 10 weeks to 5 years. Places are allocated to boys and girls.

We provide care through the medium of English with basic Welsh language skills introduced.
The Day Care Centre is divided into three sections appropriate to the ages and
development of the children.

Babies – 10 weeks to approximately 23 months. Ratio: 1 staff to 3 children
Toddlers – 2 to 3 years. Ratio: 1 staff to 4 children
Pre-School – 3-5 years. Ratio: 1 staff to 8 children

All the rooms are light, airy and well equipped. The Day Care Centre benefits from a benefits from a conservatory area and large, enclosed gardens at the rear of the building.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Parents looking for full day care. We provide minimum half day to full time Monday - Friday

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

anyone can use providing we have the space available


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Closed Bank Holidays. The day after Easter Monday and August Bank Holiday for staff training and from Christmas Eve to New Years Day

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

Parents have to arrive no later than 12.50 for morning session and 17.50 for afternoon session. This is in order to have full feedback, have time to dress their children and to leave the premises by 1800 hours

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Very large rear garden, used to maximum potential. Two areas under cover
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Parents will need to supply these
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
We work closely with parents and have phonetically written words in their language so that you can hear familiar words that are important to them.
We gradually introduce English to them.
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Cardiff University
43-45 Park Place
Cathays
CF10 3BB

 Gallwch ymweld â ni yma:

Cardiff University
43-45 Park Place
Cathays
CF10 3BBDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad