Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Sarah Rose - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 21/03/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Whitchurch.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 6 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 6 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Hi, I am a mother of two and have over 20 years childcare experience. I have an NVQ 2, 3 and 5 in children's care, learning and development and have attended many courses over the years,including paediatric first aid, child protection and food hygiene as well as CYPOP NVQ to qualify me as a childminder. I have managed and supervised childcare settings including Flying Start and Busy Bees settings. I live in the Whitchurch / Coryton area of Cardiff with my husband, son and daughter. We have a garden as well as being very close to local toddler groups, story/rhyme time sessions, parks, nature reserve etc. I pick up from Coryton Primary School and schools in the surrounding area.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. I pick up from Coryton primary but am able to drop and pick up morning nursery locally

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Front and rear garden, nature reserve and parks nearby
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
I will use whichever nappies the parents prefer
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
I have cared for a child whose first language was Portuguese, I’ve also managed settings with various languages, one having 13 different first languages
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Birchgrove Primary School
 • Cardiff Steiner School
 • Coryton Primary
 • Gabalfa Primary
 • Hawthorn Primary
 • Llanishen Fach Primary School
 • Radyr Primary School
 • Rhiwbeina Primary School
 • Ton-yr-Ywen Primary School
 • Ty Coryton
 • Whitchurch Primary
 • Ysgol Glan Ceubal
 • Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
 • To discussDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Parcio hygyrch