Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

ACLT (African Caribbean Leukaemia Trust) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

The ACLT (African Caribbean Leukaemia Trust) is a leading cancer charity dedicated to raising the awareness of the shortage of Black and Ethnic Minority donors on the UK Bone Marrow, Blood and Organ registers and recruits potential donors to come forward at ACLT registration drives (via saliva or blood) and be involved in the process of offering hope and a healthy future to someone whose disorder may otherwise prove fatal.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

2A
Garnet Road
CR7 8RDDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday,9.00am,5.30pm
Tuesday,9.00am,5.30pm
Wednesday,9.00am,5.30pm
Thursday,9.00am,5.30pm
Friday,9.00am,5.30pm