Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Sarah Louise Cruise - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 14/10/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Llandaff North.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 4 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. Llefydd cyn ac ar ol ysgol.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Welsh Speaker with the following qualifications: CACHE level 3 in Childminding * First Aid * Food Hygiene * Child Protection * OCN Nutrition * Foundation Phase Training * Gold Healthy Snack Award. Works inset days. NVQ3 in Childcare, learning and development

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Gofal i blant Ysgol Pencae, Llandaff, Caerdydd, cyn ac ar ol ysgol.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Ar gyfer Ysgol Pencae, Llandaff yn unig

Dydd Llun 07:30 - 09:00
15:00 - 17:30
Dydd Mawrth 07:30 - 09:00
15:00 - 17:30
Dydd Mercher 07:30 - 09:00
15:00 - 17:30
Dydd Iau 07:30 - 09:00
15:00 - 17:30

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
If parents provide
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
2 Cats
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Pencae

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
 Hygyrchedd yr adeilad