Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Ty Du Playgroup - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 23/02/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 4 blynyddoedd. Please contact us for more information.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 25 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 25 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud£6.50 y sesiwn.

Wedi cofrestru gyda'r AGC ac yn Aelod o PPA Cymru.

Darparwr Addysg Gofrestredig ar gyfer plant 3 a 4 oed, nid oes gan leoliadau addysg am ddim yn y lleoliad hwn unrhyw gostau ychwanegol.

Yn darparu ar gyfer plant ag anghenion arbennig.

Man chwarae awyr agored.

Ar agor amser tymor yn unig.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Please contact us.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 09:30 - 12:00
12:15 - 15:00
Dydd Mawrth 09:30 - 12:00
12:15 - 15:00
Dydd Mercher 09:30 - 12:00
12:15 - 15:00
Dydd Iau 09:30 - 12:00
12:15 - 15:00
Dydd Gwener 09:30 - 12:00
12:15 - 15:00

  Ein costau

  • £6.50 per Sesiwn - Per session

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ty Du Playgroup
St Johns Crescent
Rogerstone
NP10 9FLDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad