Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Plantos Nursery - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 03/07/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 8 blynyddoedd. MAE GANDDOM ARGAELEDD AR HYN O BRYD.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 50 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 50 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

We provide high quality childcare in a safe stimulating environment.

Our staff are experienced and qualified. We are also available to open earlier (7:30am) upon arrangement - this does cost extra.

Wrap around and flexible sessions provided.

We also collect from St John's College, Marshfield, Bishop Child's CIW, Pen Y Pil, Willowbrook, and Oakfield and many other local schools. Call us for information about any baby groups we may be running.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children aged 0-8.

ENGLISH LANGUAGE WITH INCIDENTAL WELSH


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol. WE OFFER WRAP AROUND TO WILLOWBROOK, PEN Y PIL, PEN Y BRYN, OAKFIELD, MEADOWLANE, ST JOHN LLOYD,

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Expansive large area to front and rear.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
If the parent supplies them.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Mae malwoden ganddom!
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Bishop Childs C/W Primary
 • Bryn Hafod Primary School
 • Marshfield Primary School
 • Meadowlane Primary School
 • Oakfield Primary School
 • Pen-y-Bryn Primary School
 • Pontprennau Primary School
 • Rumney Primary
 • St John Lloyd
 • St John's College
 • St. Mellons Church In Wales Primary
 • Trowbridge Primary
 • Willowbrook Primary School
 • Ysgol Bro Eirwg
 • Ysgol Pen Y Pil

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

 • FFONIWCH NI AM FWY O WYBODAETH

 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Wern Fawr
Lane Wern Fawr House
Old St. Mellons
CF3 5XA

 Gallwch ymweld â ni yma:

Wern Fawr
Lane Wern Fawr House
Old St. Mellons
CF3 5XADulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad