Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cylch Ti A Fi Cil Y Coed - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Sesiwn Stori a canu a chwarae.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £2.50 y sesiwn. A £1 i bob blentyn teuluol ychwanegol.
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ysgol Y Ffin
Caldicot
NP26 4XFCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Dydd Iau 9am - 11am (yn ystod tymor ysgol yn unig).