Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

The Learning Tree Day Nursery - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 24/05/2021.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 6 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 66 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 66 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

We are open 7.30am-6pm Monday to Friday. We look after children from 15 weeks to their 6th birthday.

Meals and nappies are included in our fees.

Our menus are devised with nutrition in mind and are on a 3 week cycle which means that children are offered food on more than one occasion to encourage them to experience different tastes and textures which will then become familiar to them.

We follow the Foundation Phase and encourage children to learn through play. Children can make choices and problem solve whilst in our care.

We also take The Childcare Offer and hold a holiday club. From September 2019 we began our wraparound service to local schools in Cardiff . Please contact the Nursery if you are interested.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. We open 7.30-6pm Monday to Friday.
We also offer sessions which run 7.30-1pm or 1-6pm Monday to Friday
Please contact the nursery if you require a more bespoke package.

Gallwn darparu gofal cofleidiol. From September 2019 we began our wraparound service to local schools. Please ring for details

Dydd Llun 07:30 - 18:00
07:30 - 13:00
13:00 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
07:30 - 13:00
13:00 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
07:30 - 13:00
13:00 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
07:30 - 13:00
13:00 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00
07:30 - 13:00
13:00 - 18:00

  Ein costau

 • £35.95 per Sesiwn - per session
 • £59.95 per Diwrnod - 3-6 yrs
 • £60.95 per Diwrnod - 0-3 yrs
 • £36.95 per Diwrnod - per session - 0-3 yrs
 • £240.00 per Wythnos - 3-6 yrs
 • £245.00 per Wythnos - 0-3 yrs

Full time fee rate - £240 a week for 3 to 6 years and £245 a week for 0-3 years


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
If the parent provides them.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Parents are encouraged to share with us phrases from their own language so that we can learn and therefore converse will their children. Children with English as an additional language are very welcome in our setting and we have pictures around the nursery to show all the children the different activities and resources so that they are accessible to everyone
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Cogan Nursery School
 • Moorland Primary
 • St. Joseph's Rc Primary School
 • Tredegarville C/W Primary
 • Tremorfa Nursery
 • Victoria Primary School
 • Ysgol Glan Morfa

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

East Moors Road
Ocean Way
Cardiff
CF24 5XHCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch