Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Alateen - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Alateen is for teenage relatives and friends of alcoholics. Alateen is part of Al-Anon.

Alateen is confidential and anonymous. Members share ideas and experience in order to gain a better understanding of alcoholism. Please ring for further information, or to be put in contact with nearest group.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Alateen is for teenage relatives and friends of alcoholics.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Al-Anon Family Groups,
57B Great Dover street
SE1 0BBDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad