Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cylch Meithrin Ysgol Dewi Sant - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 04/05/2021.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 2 blynyddoedd a 5 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 19 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 5 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Addysg Blynyddoedd Cynnar cyn ysgol

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

2-5 Blwydd oed

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Unrhyw un


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 09:00 - 15:00
Dydd Mawrth 09:00 - 15:00
Dydd Mercher 09:00 - 15:00
Dydd Iau 09:00 - 15:00
Dydd Gwener 09:00 - 15:00

9-11.30; 9-12.30; 11.30-3.00;12.30-3.00; 9-3.00

  Ein costau

  • £10.00 per Sesiwn - sesiwn 2.5 awr
  • £14.00 per Sesiwn - sesiwn 3.5 awr
  • £24.00 per Sesiwn - Drwy'r dydd (9-3.00pm)

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Fully trained ALN/ PCP
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau'n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • Yn bersonol i safle Ysgol Dewi Sant yn unig

 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Ffordd Rhuddlan
Y Rhyl
LL18 2RE

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ffordd Rhuddlan
Y Rhyl
LL18 2REDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad