Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Daisy Day Nursery - Llanishen - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 20/11/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 misoedd a 11 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 116 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 116 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

At Daisy Day Nursery we believe that paramount to a child’s happy and healthy development is a caring and warm environment in which they feel comfortable to express themselves and thus build self-confidence and develop their own individuality.

We offer a range of services including half and full day sessions, wraparound to local schools,breakfast and after school club and holiday club.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children aged between 6 weeks and 8 years.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

anyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Cardiff - open Monday to Friday 7am - 6pm.
We are closed bank holidays and one week at Christmas. There is no charge for these planned closures.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 07:00 - 18:00
Dydd Mawrth 07:00 - 18:00
Dydd Mercher 07:00 - 18:00
Dydd Iau 07:00 - 18:00
Dydd Gwener 07:00 - 18:00

For an additional £5 a day, our Cardiff nursery offers a later collection time of 6.30pm

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

  • £60.00 per Diwrnod - Please see website for full fee information

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
We are an English speaking nursery but can take children whose main language is not. We work closely with the parents so that we are able to use key words in their language.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Coed Glas C P School
  • Llysfaen Primary School
  • Ysgol Y Wern

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Unit 35-37, Cardiff Business Park
Lambourne Crescent
Cardiff
CF14 5GGDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Lifft
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad