Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Anaphylaxis Campaign Helpline - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

The Anaphylaxis Campaign is a national registered charity. The Campaign provides support and information to the growing number of people at risk from life-threatening allergic reactions (anaphylaxis), particularly to foods, and works vigorously to achieve a safer environment for all those with severe allergies. Anaphylaxis is a severe and potentially fatal allergic reaction. It seriously impedes the lives of those at risk. There is no treatment or cure for anaphylaxis – people at risk have two options: manage their condition and carry adrenaline.

The Anaphylaxis Campaign is the only organisation that exclusively meets the needs of this group. The Campaign runs a network of local support groups and can provide a range of informative fact sheets, online training courses and a children's book.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

1
Alexandra Road
GU14 6BUDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Helpline operates:

Monday - Friday 09:00 - 17:00