Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Caroline Persen - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 27/06/2018.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Cardiff.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. From September 2022, I will have 2 spaces for under 5’s preschool. This can include wrap around care from Lakeside Nursery.

From September 2022, I will have 2 spaces for 5+ children. This can include pick ups, drop offs or wrap around care from Lakeside Primary School.

For further information, please see contact details.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 8 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 8 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

My objective as a childminder is to provide a home-based setting in which I offer a safe, secure and stimulating environment for the care of children.

Embracing the foundation phase framework I help and guide children.

I offer children opportunities to gain experience and learning through play, which supports and prepares for the school setting.

I work in partnership with parents and children, which enables me to provide good experiences, fulfilment and a sense of belonging at my setting.

People are treated equally and have all individual needs supported and cared for.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

My resource caters for children from the ages of 0-12 years.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use the resource


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. To and from Lakeside Primary School, including nursery pick-ups and drop-offs

Dydd Llun 08:00 - 17:30
Dydd Mawrth 08:00 - 17:30
Dydd Mercher 08:00 - 17:30
Dydd Iau 08:00 - 17:30
Dydd Gwener 08:00 - 17:30

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Lakeside Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad