Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Clwb Ffrindiau Bach - Meithrinfeydd mewn ysgolion


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn gysylltiedig ag Ysgol PenBarras ac mae croeso i unrhyw blentyn sy'n mynychu'r Dosbarth Meithrin ymuno â ni yn y prynhawn tan ddiwedd y diwrnod ysgol. Clwb hapus lle bydd eich plentyn yn mwynhau chwarae drwy gyfrwng y Gymraeg. Maent yn magu hyder ac yn gwneud cyfeillgarwch parhaol.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Unrhyw blentyn sy'n mynychu Dosbarth Meithrin y bore yn Ysgol PenBarras.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Plant Dosbarth Meithrin Ysgol PenBarras yn unig.
 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Ysgol Pen Barras
Ffordd Glasdir
Ruthin
LL15 1QQ

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ysgol Pen Barras
Ffordd Glasdir
Ruthin
LL15 1QQDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Dolen glyw
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Amser Ysgol yn unig Llun-Gwener 11.15yb - 3yp