Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Deborah Baker - Bouncing Beans Childminding Service - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Cwmbran.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 8 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 6 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 6 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

£4.50 per hour

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

yes


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Collection from Croesyceiliog Priamary and Nursery School

Dydd Llun 07:00 - 17:30
Dydd Mawrth 07:00 - 17:30
Dydd Mercher 07:00 - 17:30
Dydd Iau 07:00 - 17:30

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

 • £4.50 per Awr

Sibling discount.


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Fish
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Blenheim Road Community Primary School
 • Coed Eva Primary School
 • Croesyceiliog Primary School
 • Croesyceiliog School
 • Cwmbran R.C. Jnr. & Infts.
 • Greenmeadow Primary
 • Henllys Church In Wales
 • Llantarnam Community Primary School
 • Llanyrafon Primary School
 • Maendy Junior And Infants
 • Nant Celyn Primary School
 • St. Davids Cwmbran R.C. School
 • Woodlands Community Primary School
 • Ysgol Gymraeg Cwmbran Primary

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad