Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Acorns House - Park Grove (Acorns Nurseries Limited) - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 06/11/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd. Vacancies change daily, please contact Becca on 029 20382009 for more information.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 149 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 149 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Acorns Nurseries Limited is an independent company established in 1988.

With 12 Nurseries located in South Wales and the South West of England, we provide the highest quality childcare in Cardiff, Newport, Nantgarw, Treforest and Bristol.

We also operate highly regarded in-house nurseries for the Office for National Statistics and Aviva.

The ethos and culture we work hard to create, is that Acorns is a place of fun, escape and imagination, where your children are nurtured and encouraged to learn through discovery and invention.

Each nursery makes the best use of spacious playrooms, good natural light and are decorated with neutral colours to provide a calm, cosy atmosphere.

All equipment and resources are of the finest quality and are chosen for their play and learning potential.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Babies and children from 6 weeks to 5 years old.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
We have beautiful big gardens, an outdoor classroom and access to forst school.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
We have many children whose first language is not english.
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

3-7 Park Grove
Cardiff
CF10 3BJDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad