Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Little Tigers After School Club - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 08/07/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 11 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 28 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 28 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Providing after school childcare for children aged 4 - 11 years at Rogiet Primary School.

All staff at this sessional care provision hold between Level 3 and 5 Childcare and Education qualifications. All staff safeguarding trained. All staff hold first aid, food hygiene certificates and Autism Aware with extensive ALN training. Early Years Wales quality assurance.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Holiday Care also available during school holidays,

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 15:00 - 17:30
Dydd Mawrth 15:00 - 17:30
Dydd Mercher 15:00 - 17:30
Dydd Iau 15:00 - 17:30
Dydd Gwener 15:00 - 17:30

  Ein costau

  • £11.00 per Sesiwn - 3pm - 5:30pm
  • £45.00 per Diwrnod
  • £24.00 per Hanner diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Large outdoor area.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Rogiet County Primary

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Rogiet Primary School
Station Road
Caldicot
NP26 3SDCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch