Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

The Wales Learning Disability Helpline - MENCAP - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

The Wales Learning Disability Helpline provides information and advice to people with a learning disability, their families and carers.

Contact us on 0808 8000 300, Monday to Friday from 9am-5pm (including Bank holidays) or email helpline.wales@mencap.org.uk

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

This service is available for people with a learning disability, their families and cares.

The Wales Learning Disability Helpline is funded by Welsh Government.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Yes, anyone can contact us directly

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Unit 31 Cardiff Business Park
Lambourne Crescent
Cardiff
CF14 5GFCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch

 Amserau agor

Our helpline number is 0808 8000 300, We are open every Monday to Friday from 9am-5pm

We are also open on Bank holidays. You can also email helpline.wales@mencap.org.uk