Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Chronic Lymphocytic Leukaemia (CLL) Support Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Our mission is to support and empower Chronic Lymphocytic Leukaemia (CLL) patients, and Small Lymphocytic Leukaemia (SLL) patients, their families and supporters through education and access to reliable, relevant and current information.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

CLL patients and their families, supporters and carers

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Suite 112
8 The Bridge
Chippenham
SN15 1FYCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad