Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Jaime Woodhouse - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 21/01/2022.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Cardiff.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 8 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 8 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Provide childminding services for up to eight children under the age of twelve years.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

For any children under the age of twelve in Rhiwbina.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use the service.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Rhiwbina Primary School wrap around care

Dydd Llun 06:00 - 17:30
Dydd Mawrth 06:00 - 17:30
Dydd Mercher 06:00 - 17:30
Dydd Iau 06:00 - 17:30
Dydd Gwener 06:00 - 17:30

N/A

  Ein costau

  • £6.50 per Awr - £6.50 before school nursery £5.50 under reception year £5 per hour holiday cover at school age
  • £25.00 per Sesiwn - Wrap around care for the morning and after school

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
I have a small dog that is very calm and gentle.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Rhiwbeina Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • Can pick up or drop off at Aunties also. Hygyrchedd yr adeilad