Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Oscars @ Lodge Hill - Clwb Brecwast

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 14/07/2015.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 4 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Please contact Oscars for further information.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 48 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 48 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 07:45 - 08:00
Dydd Mawrth 07:45 - 08:00
Dydd Mercher 07:45 - 08:00
Dydd Iau 07:45 - 08:00
Dydd Gwener 07:45 - 08:00

  Ein costau

  • £5.20 per Sesiwn - Breakfast Club is at Kites Nursery Caerleon from 7.50am. A collection service runs from Lodge Hill Infant School car park at 7.45am for no extra charge.

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

  • £0.00 - From 7am is available for extra charge. Please contact Oscars for details.

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Please contact Oscars for details.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Caerleon Lodge Hill Primary
  • School runs to/from Lodge Hill, Ponthir CV, Cherubs Caerleon.

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Roman Way
Caerleon
Caerleon
NP18 3DY Hygyrchedd yr adeilad