Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

PALS 2015 - Clwb Brecwast

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 01/06/2022.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 4 blynyddoedd a 11 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 52 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 52 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

We provide Breakfast Club for children of Llanishen Fach Primary School between 7.45am and 9am

We offer breakfast and activities for children before taking them to their school drop off points.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children and Families of Llanishen Fach Primary School

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Applications for children of Llanishen Fach primary


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 07:45 - 09:00
Dydd Mawrth 07:45 - 09:00
Dydd Mercher 07:45 - 09:00
Dydd Iau 07:45 - 09:00
Dydd Gwener 07:45 - 09:00
Dydd Sadwrn 07:45 - 09:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Infant Playground and Adventure playground
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Not Applicable
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Heol Uchaf
Cardiff
CF14 6SSDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad