Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Diddy Dragons After School Club - Acrefair - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 09/01/2020.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Vacancies vary. Please enquire with setting

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 30 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 30 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant.

Maen nhw’n cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a gofal cofleidiol ar gyfer plant oedran ysgol.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

This is a school based setting providing after school childcare for children who attend Ysgol Acrefair.
Training/ Experience/ Qualifications: Staff have various childcare qualifications, ranging from BEd(hons) to Level 3 Playwork. All staff attend mandatory courses of safeguarding and health and safety.

The CIW Inspection Report for this setting can be found at https://careinspectorate.wales/?lang=en


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 15:15 - 17:30
Dydd Mawrth 15:15 - 17:30
Dydd Mercher 15:15 - 17:30
Dydd Iau 15:15 - 17:30
Dydd Gwener 15:15 - 17:30

  Ein costau

  • £6.00 per Sesiwn - 3.15pm to 5pm
  • £7.00 per Sesiwn - 3.15pm to 5.30pm

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

  • £7.00 - Late fee for every 15 minutes.

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Acrefair

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Tower View
Llangollen Road
Wrexham
LL14 3SH Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad