Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Porthcawl YMCA After School and Holiday Club - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 12/06/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 11 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 50 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 50 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Provide care for children ages 3 to 11 years in our After School Club which runs from school pick up until 6pm Monday to Friday and during holidays from 8am until 6pm Tuesdays through to Thursdays.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children aged 3years to 11 years

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Holiday Club

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 15:00 - 18:00
Dydd Mawrth 15:00 - 18:00
08:00 - 18:00
Dydd Mercher 15:00 - 18:00
08:00 - 18:00
Dydd Iau 15:00 - 18:00
08:00 - 18:00
Dydd Gwener 15:00 - 18:00

  Ein costau

  • £10.00 per Sesiwn - Holiday Club £26 per child per day. Half day £13

Second sibling a reduction of £1 per session for After School Club


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Newton Primary
  • Nottage County Primary
  • Porthcawl Primary School
  • West Park Primary

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

YMCA
25 John Street
Porthcawl
CF36 3APDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Lifft
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad