Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

FFLAG De Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn gefnogi teuluoedd a ffrindiau Pobl ifainc LHDT+

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Teuluoedd a ffrindiau pobl ifainc LHDT+

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Unrwyun

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad