Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Meithrinfa Miri Mawr - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 22/09/2021.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd. None

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 36 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 36 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Open All Year apart from Bank Holidays and one week during christmas.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Full day care through the medium of welsh
Ages from 6 weeks to 4 years 11 months
Wrap around to Ysgol Glan Ceubal and ysgol Melin Gruffydd 11.20/11.30 pick up and afternoon drop off and pick up.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

we will accommodate all needs


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Open 51 weeks a year
Closed all bank holidays

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Ysgol Glan Ceubal and Ysgol Melin Gruffydd. Please contact nursery for further information.

Dydd Llun 08:00 - 17:55
Dydd Mawrth 08:00 - 17:55
Dydd Mercher 08:00 - 17:55
Dydd Iau 08:00 - 17:55
Dydd Gwener 08:00 - 17:55

  Ein costau

  • £54.00 per Diwrnod

None


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae'r perchennog yn cydlynnydd anghenion ychwanegol mewn ysgol lleol yng Nghaerdydd
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
We have successfully run a few PCP meeting to set simple targets and to listen and discuss what is best for the child
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
ALNCO training - Cardiff LEA
Man tu allan
A beautiful private outdoor area with water play, muddy play, sand pit, willow dome etc.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
If provided by parents and discussed in advance.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Please contact the nursery for further information
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Welsh language provision only. We welcome all chilidren to the nursery Please contact the nursery for details.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Glan Ceubal
  • Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • We only service Ysgol Glan Ceubal and Ysgol Melin Gruffydd

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

19 Gabalfa Road
Cardiff
CF14 2JHDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch