Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Ladybirds Day Nursery Limited - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 10/12/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd. Please enquire for vacancy details

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 74 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 74 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

We are a day nursery based in Danescourt, Cardiff. We provide a wrap around service with Danescourt Primary School.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

For babies and children aged 8 weeks to 5 years


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol. We provide wrap around care for children who attend Danescourt Nursery School

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

  Ein costau

  • £58.00 per Sesiwn - Full wrap around
  • £38.00 per Sesiwn - morning wrap around
  • £57.00 per Diwrnod - 7.30am until 6pm
  • £37.00 per Hanner diwrnod - 7.30am until 1pm
  • £35.00 per Hanner diwrnod - 1pm until 6pm

10% discount to siblings attending 3 or more full days


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Danescourt Primary

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Radyr Court Shopping Precinct
Radyr Court Road
Llandaff
CF5 2SF

 Gallwch ymweld â ni yma:

Radyr Court
Rachel Close
Llandaff
CF5 2SFCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad