Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Lydia Burt Childminding - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 15/09/2022.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Cardiff.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 6 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 6 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 6 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

I am a Childminder, based in Llanishen Cardiff, serving Llanishenm Fach Primary School and nursery. My service provides a home from home setting for children aged 6 months to 12 years. I am able to do School drop offs & pick ups for Llanishen Fach Primary and wrap around care for their nursery.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children aged 6 months to 12 years and their families.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. For Llanishen Fach Primary nursery

Dydd Llun 07:30 - 09:00
Dydd Mawrth 07:30 - 17:30
Dydd Mercher 07:30 - 17:30
Dydd Iau 07:30 - 09:00
15:30 - 17:30
Dydd Gwener 07:30 - 09:00
15:30 - 17:30

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Nosweithiau, Boreau cynnar

  Ein costau

  • £6.50 per Awr

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Large garden to rear
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
We have three guinea pigs, a cat and fish.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Llanishen Fach Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
 Hygyrchedd yr adeilad