Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Little Trees St Arvan's - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 10/05/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 misoedd a 4 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 58 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 58 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Little Trees St Arvan's (formally Robins Day Nursery) provide a caring, safe and fun childcare environment for children aged 3 months to 4 years. The highly qualified and experienced team make every day varied and enjoyable for the children encouraging their confidence, creativity, discovery and imagination through adult led, child initiated activities. Robins believe in building strong relationships with parents to make sure all children are happy at nursery. The happiness of the parents, as well as our children, is of paramount importance. There are friends at Robins group which allows parents to get involved with ongoing events at the nursery such as fun days and fundraisers.

Staff Qualifications: 15 staff members. 7 trained to Level 3, 4 trained to Level 5.

Contact Name: Hayley Downing


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

Option of 7:30am start with additional cost.

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

St Arvan's
Chepstow
NP16 6DNCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad