Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

The Green Giraffe Day Nursery - Cathedral Road - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 12/02/2020.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd. Contact for details

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 96 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 96 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Childcare for 6 weeks to 5 years.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Contact for details

Dydd Llun 07:45 - 18:00
Dydd Mawrth 07:45 - 18:00
Dydd Mercher 07:45 - 18:00
Dydd Iau 07:45 - 18:00
Dydd Gwener 07:45 - 18:00

  Ein costau

  • £64.00 per Diwrnod - Full Day £63.00 -£64.00 Am Session £38.00 -£39.00 Pm £36.00- £37.00 Full Week £300.00- £305.00

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Support from Early Years Inclusion Team
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Continuous Training in the new Early Years Additional Learning Needs implementation - Act& Code
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Continuous Training in the new Early Years Additional Learning Needs implementation - Act& Code
Man tu allan
Large outdoor area - access to Sophia Gardens also.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
If parents provide
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Gymraeg Pwll Coch
  • Ysgol Treganna

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

2 Cathedral Road
Pontcanna
CF11 9RZ

 Gallwch ymweld â ni yma:

2 Cathedral Road
Pontcanna
CF11 9RZCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad