Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

British Deaf Association (BDA) Wales - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

The BDA exists to ensure that deaf people using sign language have the same rights and entitlements as any other citizen.
Promotes the interests of deaf people both locally and nationally; monitoring current research and developments in health, education and welfare.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Anyone.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

163 Newport Road
Cardiff
CF24 1AGCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad